Prenatale consultatie bij de gynaecoloog

De gynaecoloog zorgt voor de medische opvolging van de zwangerschap. Daarnaast maakt hij/zij ook tijd om je de nodige informatie te geven en te luisteren naar eventuele ongemakken, vragen en wensen.

Een afspraak met de gynaecoloog kan je maken via het secretariaat gynaecologie.

Prenatale consultatie bij de vroedvrouw

Je kan minstens één keer tijdens je zwangerschap op consultatie komen bij een vroedvrouw. Samen met jou zoomt ze in op je wensen en verwachtingen rond arbeid en bevalling, en de voeding van je baby. Ze stelt samen met jou een geboorteplan op, geeft informatie en luistert naar je vragen. De vroedvrouw geeft ook praktische informatie over de opname, het verblijf en het ontslag op de materniteit.

Je kan een afspraak maken voor een prenatale consultatie bij de vroedvrouw via het secretariaat gynaecologie.

Gezondheidsvoorlichting

Gezondheidsvoorlichting door vroedvrouwen

Eén GVO-sessie bestaat uit twee lessen en wordt begeleid door een vroedvrouw. Borstvoeding, arbeid, bevalling en de zorg rond je baby komen uitgebreid aan bod. In de laatste les krijg je ook een rondleiding op de materniteit en in het verloskwartier.

De lessen zijn interactief, van 19.30 tot 21 uur. Er worden maximaal zes toekomstige ouders toegelaten per les met een vergelijkbare zwangerschapsduur. De GVO-sessies worden georganiseerd in samenwerking met gynaecologen, kinderartsen en Kind & Gezin, en worden volledig terugbetaald door het RIZIV.

Folders met de data van de GVO-sessies kan je krijgen via het secretariaat gynaecologie en in de zwangerschapsmap.

Inschrijven

Inschrijven voor deze prenatale lessen kan via de materniteit.

Gezondheidsvoorlichting rond medicamenteuze pijnstilling tijdens arbeid en bevalling door anesthesisten

Tijdens deze informatieavond geeft de anesthesist uitleg over de verschillende vormen van medicamenteuze pijnstilling tijdens arbeid en bevalling.

Een folder met de data van deze voorlichtingsavond kan je krijgen via de gynaecologen en/of het secretariaat gynaecologie. Je vindt ze ook terug in de zwangerschapsmap.

Inschrijven

Inschrijven kan via het secretariaat anesthesie of door te mailen naar anesthesie@azstvdeinze.be.

Geneesmiddelengebruik tijdens je zwangerschap en/of borstvoedingsperiode

Het gebruik van geneesmiddelen tijdens je zwangerschap of borstvoedingsperiode is soms noodzakelijk. Om veilig gebruik voor zowel moeder als kind te verzekeren, is betrouwbare informatie nodig. Een nationaal expertisecentrum kan in de toekomst bijdragen aan het verspreiden van betrouwbare informatie rond dit onderwerp.

In een vragenlijst wordt gepeild naar jouw informatiebehoeften en voorkeuren in verband met informatie over geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoedingsperiode. De bevindingen uit dit onderzoek zullen helpen om de werking van het Belgisch expertisecentrum zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de voorkeuren van (toekomstige) ouders.

Zowel mama’s en papa’s, zwangere en borstvoedende vrouwen en hun partner, en koppels met een kinderwens kunnen deelnemen aan het onderzoek.

Postnatale thuiszorg

Wist je dat je ook na de bevalling kan begeleid worden door de vroedvrouw? Ofwel kies je voor een zelfstandige vroedvrouw ofwel kies je voor onze eigen postnatale dienst. De vroedvrouwen, die ook werkzaam zijn op de materniteit, komen na je ontslag uit het ziekenhuis bij je thuis langs voor de medische opvolging van jou en je baby. Ze geven tips en advies in het prille ouderschap en begeleiden de borstvoeding zolang het nodig is.

Je kan een afspraak met hen maken bij ontslag uit het ziekenhuis of door te bellen naar de materniteit.

Bovendien heeft elke moeder recht op een aantal bezoeken aan huis door een vroedvrouw. Je hoeft hiervoor geen voorschrift van een arts. Er wordt gewerkt met een systeem 'derde betaler': je hoeft geen geld in huis te hebben, een vignet van de mutualiteit volstaat als betaling. Voor de verplaatsingsonkosten wordt een kilometervergoeding aangerekend van 0,32 euro per kilometer. Sommige hospitalisatieverzekeringen komen ook tussen in die kosten.

Gebroken leven verwelkomen

De meeste zwangerschappen verlopen normaal en meestal komen baby's kerngezond ter wereld. Jammer genoeg gaat het in zeldzame gevallen mis.

Met deze brochure willen wij je een leidraad aanbieden doorheen dit moeilijke proces van afscheid nemen. Omdat je vaak wordt overspoeld door emoties eens een diagnose werd gesteld tot zwangerschapsafbreking werd beslist, en daardoor vele woorden van hulpverleners verloren gaan, hebben we met deze brochure gepoogd om ook schriftelijk ondersteuning te bieden. Op die manier kan je je op een rustig moment voor de opname nalezen hoe het zorgproces rond zwangerschapsafbreking in dit ziekenhuis verloopt.