Van bij de opname op de afdeling geriatrie is het de bedoeling om zoveel mogelijk te werken aan een terugkeer naar huis. Het is belangrijk dat de oudere dit goed weet om vertrouwen te krijgen in de ware bedoelingen van de dienst.

Schets van de thuissituatie

Bij de opname zal de verpleegkundige, de sociaal verpleegkundige en de ergotherapeut samen met de oudere en/of mantelzorger kort overlopen wat de thuissituatie was tot kort voor de opname op vlak van mobiliteit, hygiëne, voedingstoestand, toiletbezoek/incontinentie en cognitie.

Individueel therapieplan, multidisciplinaire samenwerking

Deze gegevens worden op de wekelijkse patiëntenbespreking (woensdagvoormiddag) samen met alle leden van het multidisciplinair team (arts, verpleging, ergotherapeut, kinesitherapeut, sociaal verpleegkundige, psycholoog en logopedist) overlopen. Onder leiding van de geriater wordt een individueel therapieplan opgesteld waarbij elke discipline zijn eigen specifieke doelstellingen formuleert, die uiteraard op elkaar afgestemd zijn.

Wekelijkse evaluatie

Tijdens de volgende patiëntenbesprekingen gebeurt telkens een evaluatie van de voorbije week en wordt het therapieplan aangepast. Elk teamlid heeft haar eigen specifieke taak binnen de therapiebegeleiding.