Je verblijf in ons ziekenhuis kan heel wat onvoorziene vragen oproepen. De sociaal verpleegkundigen zijn er om naar je te luisteren en samen met jou naar de meest geschikte oplossing te zoeken.

Wat is de sociale dienst?

De sociale dienst staat ter beschikking van alle personen die op één of andere manier in contact komen met het ziekenhuis. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een raadpleging bij een specialist, een ambulante behandeling, een dagopname of een ziekenhuisopname. Ook als je je zorgen maakt over je gezin, je job, een uitblijvend herstel, financiële moeilijkheden en alcohol- of relatieproblemen, kan je hier terecht.

Zowel patiënten als familieleden en kennissen kunnen de sociaal verpleegkundigen consulteren.

Waarvoor kan je bij de sociale dienst terecht?

De sociaal verpleegkundigen kunnen antwoorden bieden op tal van vragen:

  • Hoe word ik opnieuw gerechtigd bij het ziekenfonds?
  • Waar kunnen de kinderen heen tijdens mijn verblijf?
  • Wie kan mij helpen als ik thuiskom?

Daarnaast kan je ook beroep doen op de sociale dienst om informatie in te winnen over:

  • het pakket sociale voorzieningen (kinderbijslag, ziekteverzekering, pensioenen);
  • het aanvragen van diverse sociale voorzieningen en financiële tussenkomsten;
  • de organisatie en coördinatie van de verschillende diensten die thuiszorg ondersteunen (thuisverpleging, diensten gezins- en bejaardenhulp, poetsdienst, warme maaltijden, vrijwilligershulp, uitleendiensten voor medisch/orthopedisch verzorgingsmateriaal, ziekenvervoer, begeleid wonen ...);
  • het aanvragen van herstelkuren of kortverblijven.

Als je vraag niet onmiddellijk kan opgelost worden door een sociaal verpleegkundige, neemt zij contact op met meer gespecialiseerde diensten die een verdere begeleiding verzekeren. Er wordt nauw samengewerkt met collega's van mutualiteiten, OCMW's, woon-, zorg- en revalidatiecentra, Centra voor Geestelijke Gezondheid, enzovoort.

Contact

Je kan steeds beroep doen op de sociale dienst via de verpleegkundigen op de afdeling, telefonisch of via e-mail. Maak bij voorkeur een afspraak voor je langsgaat. De sociale dienst bevindt zich op de derde verdieping.

Er is elke dag van 8.30 tot 17 uur een sociaal verpleegkundige aanwezig in het ziekenhuis, behalve in het weekend.

Folder

Download hieronder de folder over onze sociale dienst.