Ontvangst van je factuur

Na je ziekenhuisverblijf moet je bij je vertrek niets betalen. De factuur wordt naar je thuisadres opgestuurd. Voor patiënten wiens factuur wij niet naar het thuisadres mogen sturen, hebben we het adres van een familielid of contactpersoon nodig. De ziekenhuisfactuur ontvang je in principe binnen de zes weken na het eind van de maand volgend op je ontslag uit het ziekenhuis.

Indien je bij een ziekenfonds aangesloten bent, betaal je enkel nog de remgelden en de supplementen van je verblijf. De overige kosten regelen we rechtstreeks met het ziekenfonds.

Informeer vooraf welke kosten door je hospitalisatieverzekering worden gedekt, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Als je niet of niet geldig aangesloten bent bij een ziekenfonds, moet je het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf betalen.

Je hebt 30 dagen de tijd om de factuur te betalen.

Hoeveel kost je ziekenhuisopname?

De factuur wordt volgens het systeem van de derdebetalende rechtstreeks aan het ziekenfonds of de verzekeringsinstelling overgemaakt. Dit betekent dat je alleen die kosten moet betalen die voor jouw rekening zijn (remgeld). De andere kosten worden rechtstreeks met je ziekenfonds afgerekend.

Op de ziekenhuisfactuur vind je drie kolommen met bedragen.

kolom 1kolom 2kolom 3
bedragen die het ziekenfonds betaaltwettelijk bepaalde tussenkomsten van de patiënten zoals remgelden, vaste vooraf bepaalde bedragen voor honoraria en terugbetaalbare geneesmiddelen ...kosten voor kamersupplementen, geneesmiddelen, ereloonsupplementen en bijkomende kosten ten laste van de patiënt

De kosten vermeld in kolom twee en drie zijn voor rekening van de patiënt. Op het einde van de verpleegnota vind je het 'door de patiënt te betalen saldo' en het rekeningnummer waarop je dat bedrag kan storten.

Lees hier verder om de bedragen op de ziekenhuisfactuur in zijn juiste context te kunnen plaatsen.

Conventiestatus artsen

Artsen kunnen volledig, gedeeltelijk of niet geconventioneerd zijn. Ga na of de arts op wie je een beroep wil doen, geconventioneerd is of niet via de artsenpagina van onze website. Vraag daarnaast ook steeds uitleg aan je behandelende arts in verband met de ereloonsupplementen die hij of zij zal aanrekenen. Informeer ook of de arts zal gebruik maken van (duur) medisch materiaal dat eventueel door jou betaald moet worden.

Volledig geconventioneerd

De arts past het verbintenistarief toe en rekent geen ereloonsupplementen aan bij consultaties in de polikliniek. Na terugbetaling van het ziekenfonds betaal je enkel het persoonlijk aandeel (of remgeld).

Niet geconventioneerd

De arts bepaalt vrij zijn tarief en kan ereloonsupplementen aanrekenen bij consultaties in de polikliniek. Na terugbetaling van het ziekenfonds betaal je het persoonlijk aandeel (of remgeld) en eventueel nog een ereloonsupplement.

Gedeeltelijk geconventioneerd

De arts rekent op bepaalde momenten ereloonsupplementen aan bij onderzoeken of raadplegingen in de polikliniek.

De codes C, NC en P op je factuur staan respectievelijk voor geconventioneerd, niet-geconventioneerd en partieel of gedeeltelijk geconventioneerd.

Contact

Bij vragen of voor meer informatie over de kosten van je verblijf en/of over je ziekenhuisfactuur kan je elke dag tussen 8.30 en 17 uur terecht bij de dienst tarificatie.

Indien achteraf de factuur toch nog onverwacht hoog zou uitvallen en je ervaart betalingsmoeilijkheden, kan je steeds terecht bij de sociale dienst van het ziekenhuis of de boekhouding.