Coronavirus COVID-19: info en actiepunten

Bescherm jezelf en elkaar: afspraken

Bescherm jezelf en elkaar: afspraken

Alle nodige voorzorgen worden getroffen, zodat ons ziekenhuis steeds een veilige plaats is voor onze patiënten.

De ziekenhuizen ontvangen van de overheid en de wetenschappelijke onderzoeksinstelling Sciensano zeer concrete richtlijnen. We volgen deze nauwgezet.

Scrol verder naar beneden voor specifieke richtlijnen voor patiënten en bezoekers.

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Respecteer de maatregelen, ook na vaccinatie

Ik ben volledig gevaccineerd, moet ik de COVID-maatregelen nog volgen?

Ja, ook als je volledig gevaccineerd bent (twee inentingen Pfizer/AstraZeneca/Moderna) moet je je nog aan de maatregelen houden. Je draagt dus steeds je mondmasker, houdt afstand en hebt aandacht voor handhygiëne. De geldende regels voor quarantaine blijven ook van toepassing.

Voorlopig is het belangrijk om deze maatregelen nog een tijdje volhouden, en dit om verschillende redenen:

 • Je kan het virus nog overdragen, ook al ben je gevaccineerd (al zijn gevaccineerde mensen wel minder besmettelijk dan niet-gevaccineerde mensen).
 • In ons ziekenhuis liggen veel kwetsbare patiënten, die pas stapsgewijs gevaccineerd zullen worden. Als ziekenhuis is het onze opdracht een veilige omgeving te garanderen.
 • Geen enkel vaccin biedt 100 % bescherming tegen ziekte. Je bent ook pas 2 weken na je (tweede) vaccinatie optimaal beschermd.

Ook indien je gevaccineerd bent moet je nog steeds een PCR-test laten afnemen bij opname of ingreep in ons ziekenhuis.

De impact van vaccinatie op de bestaande maatregelen zal regelmatig geëvalueerd worden. Een belangrijke parameter hierbij is de vaccinatiegraad bij risicogroepen.

Kom op tijd: meld je tien minuten voor je afspraak aan

Om het aantal mensen in de wachtzalen te beperken, vragen we om je slechts 10 minuten voor je afspraak aan te melden in ons ziekenhuis. Indien je toch even moet wachten: houd voldoende afstand. In de polikliniek wordt aangeduid op welke stoelen je wel/niet kan gaan zitten.

Iedereen die het ziekenhuis betreedt, draagt een masker

Bovenop de overheidsmaatregelen vragen we dat iedereen in ons ziekenhuis steeds en overal een medisch mond-neusmasker draagt dat beantwoordt aan de geldende normen in ons ziekenhuis. Een stoffen mondmasker is niet toegelaten. Ook maskers met ventiel, maskers die vuil/nat zijn of van twijfelachtige kwaliteit zijn wel nog steeds verboden. Doel is de veiligheid in ons ziekenhuis maximaal te garanderen voor onze patiënten.

Breng zelf een medisch mond-neusmasker mee naar het ziekenhuis indien mogelijk. Als je zelf geen masker hebt, krijg je er een bij het betreden van het ziekenhuis. Je mag het masker na je bezoek aan het ziekenhuis houden voor later gebruik.

Patiënten die gehospitaliseerd worden krijgen een masker op de kamer. Maskers zijn verplicht voor kinderen vanaf 12 jaar, maar we adviseren om ook jongere kinderen (vanaf 5 jaar) een masker te laten dragen indien mogelijk.

Gebruik je masker op een goede manier:

 1. Ontsmet je handen grondig voor je het mond-neusmasker opzet.
 2. Bedek mond en neus volledig met het masker. Zorg dat het masker overal nauw aansluit op je gezicht.
 3. Raak het masker nooit aan terwijl je het draagt. Als dat toch gebeurt, ontsmet dan onmiddellijk je handen.
 4. Vervang het masker als het nat of zichtbaar bevuild is.
 5. Neem het masker bij het afzetten enkel vast aan de elastieken (nooit aan de voorzijde) en gooi het onmiddellijk in een afgesloten vuilbak.
 6. Ontsmet je handen grondig nadat je het masker verwijderd hebt.

Temperatuur wordt genomen aan de ingang van het ziekenhuis

De temperatuurcontrole draagt bij tot een veilige ziekenhuisomgeving en verloopt conform de GDPR-wetgeving: de beelden zijn live en worden nergens bewaard. Indien er verhoging is, kan je ervoor kiezen je temperatuur nogmaals te laten nemen. Bij verhoging wordt je arts gecontacteerd om de te volgen stappen te bepalen. Indien je liever meteen naar huis gaat, bel je het secretariaat van je arts om je afspraak te verplaatsen.

Kom je op bezoek? Dan word je gevraagd terug naar huis te gaan en bij vermoeden van corona een testcenter te contacteren.

Vragen? Richt je tot onze DPO of ombudsdienst.

Eigen handschoenen aanhouden in het ziekenhuis is niet toegestaan

Handschoenen geven een vals gevoel van veiligheid: een correcte handhygiëne is veel doeltreffender. Bij het betreden van het ziekenhuis vragen we dan ook om eventuele handschoenen uit te doen en de handen te ontsmetten. Het is niet toegestaan om deze handschoenen opnieuw aan te trekken binnen de muren van het ziekenhuis.

Pas een correcte handhygiëne toe

Ontsmet je handen bij aankomst en bij vertrek met ontsmettingsalcohol. Raak je gezicht niet aan.

Patiënten: maatregelen

Patiënten: maatregelen

Consultaties: afspraken en begeleiding

Begeleiding

De aanwezigheid van een partner of begeleider kan een groot verschil uitmaken voor patiënten. Nu er in onze samenleving minder coronabesmettingen zijn en de vaccinatiegraad geleidelijk aan stijgt, kunnen patiënten vanaf maandag 14 juni opnieuw max. 1 begeleider meenemen.

Afspraken

Testte je positief op COVID-19 en heb je binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Kom niet naar het ziekenhuis als je in quarantaine zit. Ook bij raadplegingen kort na je isolatieperiode (7 tot 14 dagen na de dag van je positief resultaat) dien je contact op te nemen met (het secretariaat van) je behandelend arts vóór je naar het ziekenhuis komt. De arts beslist in dat geval of de consultatie kan doorgaan of niet. Zo blijft ons ziekenhuis steeds een veilige plek voor iedereen.

Kom niet naar het ziekenhuis, maar neem eerst telefonisch contact op met (het secretariaat van) je arts:

 • als je je niet lekker voelt
 • als je in quarantaine vertoeft

Lees ook de algemene afspraken hierboven om jezelf en elkaar zo goed mogelijk te beschermen.

Ingrepen: afspraken en begeleiding

Heb je vragen of bezorgdheden? Neem contact op met (het secretariaat van) je arts.

Begeleiding

De aanwezigheid van een partner of begeleider kan een groot verschil uitmaken voor patiënten. Nu er in onze samenleving minder coronabesmettingen zijn en de vaccinatiegraad geleidelijk aan stijgt, kunnen patiënten vanaf maandag 14 juni opnieuw max. 1 begeleider meenemen.

Afspraken

Kom niet naar het ziekenhuis, maar neem eerst telefonisch contact op met (het secretariaat van) je arts:

 • als je je niet lekker voelt
 • als je in quarantaine vertoeft

Lees ook de algemene afspraken hierboven om jezelf en elkaar zo goed mogelijk te beschermen. Ben je in ons ziekenhuis opgenomen en krijg je bezoek? Draag dan steeds een mond-neusmasker en houd voldoende afstand (meer dan 1,5 meter). Doe dat ook als een arts of medewerker bij je op de kamer komt.

Dringend medische hulp nodig? Wend je tot onze spoedgevallendienst.

Bezoekers: maatregelen

Bezoekers: maatregelen

Algemene regeling vanaf 1 juli: patiënten kunnen 2 bezoekers tegelijk ontvangen. Dit moeten geen vaste bezoekers zijn. Uitzonderingen op de regel lees je hieronder.

Strikte voorwaarden

 • Kinderen tellen ook als bezoeker.
 • Kom niet op bezoek: als je je niet lekker voelt of als je in quarantaine vertoeft.
 • Houd je bezoek kort en blijf op de kamer.
 • Draag steeds een mond-neusmasker. Dat doe je altijd en overal in ons ziekenhuis, ook bij de patiënt op de kamer. Heb je er zelf geen? Dan krijg je een bij het binnenkomen in ons ziekenhuis. De patiënt die bezoek ontvangt, draagt ook steeds een mond-neusmasker.
 • Houd steeds voldoende afstand (meer dan 1,5 meter) en vermijd contact met de patiënt.
 • Was je handen voor en na het bezoek met water en zeep of met een ontsmettende handgel. Beperk handcontact met materialen in de kamer.

Uitzonderingen op de bezoekregel

 1. Neonatologie: uitsluitend ouders. Twee extra bezoekers kunnen de baby achter glas bewonderen.
 2. Onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase: maximum drie personen op hetzelfde moment.
 3. Geen bezoek toegelaten op het chirurgisch, oncologisch en geriatrisch dagziekenhuis.
 4. Geen bezoek voor COVID-19 patiënten, tenzij kritiek ziek.

Opgelet:

 • Heb je last van verkoudheid, hoest, koorts of ademhalingsmoeilijkheden? Blijf dan thuis.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemene informatie

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Waar kan ik mijn naaste ophalen wanneer die terug naar huis mag na een opname?

De patiënt mag afgehaald worden op de afdeling.

Wanneer kan ik linnengoed voor een opgenomen patiënt brengen of ophalen?

1. Voor de gewone verpleegafdelingen kan je het wasgoed bij de patiënt ophalen/brengen tijdens het bezoekmoment.

2. Voor de COVID-afdelingen meld je je aan aan de hoofdingang van het ziekenhuis. Een medewerker helpt je verder. Er is steeds iemand aanwezig op weekdagen van 8 tot 21 uur en in het weekend van 8 tot 20 uur.

 • Was je linnen op een volledig programma van minimaal 60°.
 • Droog je wasgoed indien mogelijk in de droogmachine.

Kan ik jullie helpen met materiaal?

De vraag betreft momenteel chirurgische mond-neusmaskers en FFP2/FFP3-maskers, en face shields. Het is ook zinvol om zelf aan de slag te gaan en eigen mondmaskers te maken. We raden daarvoor het patroon aan dat door FOD Volksgezondheid werd goedgekeurd.

Gaat mijn rondleiding, infosessie ... nog door?

Om het voorkomen en de verspreiding van het virus tegen te gaan, is er beslist om alle groepsbijeenkomsten in ons ziekenhuis niet te laten doorgaan.

Het gaat daarbij om:

 • rondleidingen en groepsbezoeken
 • interne en externe opleidingen
 • infomomenten voor patiënten.

Medische informatie

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Wat zijn typische symptomen van het coronavirus COVID-19?

Neem telefonisch contact op met je (huis)arts als je onderstaande klachten van Covid-19 vertoont:

 • minstens één van de hoofdsymptomen: hoesten, kortademigheid/ademnood, pijn op je borstkas, plots reuk- en/of smaakverlies
 • minstens twee van volgende symptomen : koorts, vermoeidheid, spierpijn, ontstoken neusslijmvlies, keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, vallen zonder gekende oorzaak
 • verergering van chronische respiratoire symptomen (bv. astma).

Waar en wanneer kan ik me laten testen op COVID-19?

Iedereen met COVID-19 symptomen (zie bovenstaand item) kan getest worden.

Op werkdagen:

Heb je symptomen, blijf dan thuis (ook bij lichte symptomen) en contacteer je huisarts. Als de huisarts vermoedt dat je COVID-19 hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren. Je blijft thuis in quarantaine in afwachting van je testresultaten.

In het weekend of op feestdagen:

Bel naar het wachtnummer 1733. Via je postcode word je doorverbonden met de dichtstbijzijnde wachtpost. Mensen die ziektesymptomen hebben, worden telefonisch getrieerd en krijgen een afspraak in een wachtpost of het triagecentrum.

Aandachtspunten:

 • Mensen die in contact kwamen met besmette patiënten maar geen klachten hebben, moeten in quarantaine gaan en de eerstvolgende werkdag contact opnemen met de huisarts.
 • Mensen die een test willen omdat ze op reis vertrekken, kunnen dit enkel doen bij hun huisarts. Ook wie terugkomt van reis en getest wil worden, neemt contact op met de huisarts.
 • De wachtdiensten kunnen geen testresultaten raadplegen en doorgeven aan de patiënt. Contacteer hiervoor je vaste huisarts of raadpleeg de website Cozo.
 • Zonder afspraak kan je de wachtpost niet binnen. Maak altijd een afspraak via 1733.

Meer info over testen op Covid-19 vind je via de site van het FOD Volksgezondheid en Sciensano.

Wat te doen na een hoogrisicocontact of terugkeer uit rode zone?

 • Hoogrisicocontact met een bevestigde COVID-19-patiënt? Je ontvangt via de contact tracers een “corona test prescription code” (CTPC-code). Had je het contact op school of op het werk, dan krijg je deze code via de coördinerend arts.
 • Terugkeer uit een rode zone? Vul verplicht het passenger locator form en het zelfbeoordelingsformulier getrouw in op de overheidswebsite. Indien je een hoog risico vormt, ontvang je een “corona test prescription code” (CTPC-code).

Code ontvangen? Volg onderstaand stappenplan.

1. Ga verplicht in quarantaine gedurende zeven dagen, te starten de dag na je terugkeer of laatste hoogrisicocontact. Je kan zelf een quarantainecertificaat voor je werkgever downloaden via deze link, op basis van je CTPC-code.

2. Onderga een test op dag zeven. Je maakt hiervoor een afspraak via deze website (opgelet: gebruik best webbrowser Chrome). Neem je code mee, draag je mond-neusmasker, hanteer een correcte handhygiëne en bewaar de nodige afstand.

3. Heb je de Coronalert app geïnstalleerd en wil je automatisch je testresultaat ontvangen? Genereer een referentiecode in de app via ‘Ontvang je testresultaat’ en koppel deze code aan de CTPC-code via dit formulier. Activeer deze optie vóór de registratie en de afname van de test.

4. Test negatief? Je mag je quarantaine beëindigen na zeven dagen, maar wees extra waakzaam in de daaropvolgende zeven dagen (beperk je sociale contacten, mond-neusmasker op alle publieke plaatsen en ga niet op bezoek bij mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor COVID-19).

5. Test positief? Je wordt een bevestigd geval en moet minimaal zeven dagen in isolatie. Bij symptomen neem je contact op met je huisarts.

6. Het resultaat van de test is terug te vinden via www.mijngezondheid.be of in de coronalert app.

Hoe krijg het ik resultaat van mijn coronatest?

Blijkt je resultaat positief na een COVID-19 test in ons ziekenhuis, dan zal een van onze medewerkers je hiervoor opbellen. Bij een negatieve test word je niet gecontacteerd.

Wil je het resultaat toch graag zien? Bel niet naar het ziekenhuis, maar surf naar www.cozo.be of download de CoZo-app om je resultaten op de voet te volgen.

Meer informatie over hoe je je resultaat bekijkt via CoZo, vind je hier.

Ik ben oncopatiënt, wat moet ik doen?

Het zorgteam oncologie heeft de antwoorden op de meest gestelde vragen van oncologische patiënten gebundeld.

Heb je toch nog vragen? Neem contact op met het oncologisch zorgteam.

Ik ben zwanger of ga bevallen, wat zijn de richtlijnen?

Welke controles gaan door? Kan mijn partner blijven slapen? Moet ik mij laten inenten tegen het coronavirus?

Onze gynaecologen geven je een antwoord op de meest gestelde vragen.

Ik heb de ziekte van Crohn, welk advies hebben jullie voor mij?

De polikliniek gastro-enterologie ontvangt veel vragen van patiënten met Ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa, die ontstekingsremmende medicatie gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand. Het voorkomen van een besmetting is daarom de eerste prioriteit.

Ik heb een auto-immuunziekte: moet ik me extra zorgen maken?

Als IMID-patiënt ben je gevoeliger. Je hoeft je medicatie echter niet te stoppen.

De algemene richtlijnen zijn:

 • Volg de preventieve maatregelen vanuit de overheid strikt op.
 • Stop/onderbreek je medicatie zeker niet preventief.
 • Bij koorts of symptomen, neem contact op met je huisarts.
 • Indien je je medicatie wenst te stoppen, overleg eerst met je behandelend arts.
 • Er is geen paniek nodig, rustig en positief blijven is de boodschap.

De federale overheid vraagt de gehele Belgische bevolking basishygiënemaatregelen zorgvuldig toe te passen. Deze zijn beschikbaar op de website of via de informatieve telefoonlijn 0800 14689 (8 tot 20 uur).

Voor meer informatie, klik op de bijlage hieronder.

Steun ons ziekenhuis

Steun ons ziekenhuis

Ook AZ Sint-Vincentius Deinze stelde alles in het werk om in opvolging van de richtlijnen van de overheid zijn werking tijdelijk over een andere boeg te gooien. De kennis, inzet en flexibiliteit van onze artsen, verpleegkundigen en medewerkers in de strijd tegen Covid-19 is groot en van onschatbare waarde. Het erkentelijk applaus doet hen dan ook deugd en de warme initiatieven werken motiverend.

De hoge werkdruk vraagt het allerbeste van onze zorgverleners en dit nog voor onbepaalde tijd. Daarom willen we hen, waar we kunnen, ontlasten door zowel psychosociale als facilitaire ondersteuning te bieden. Ook voor onze patiënten zijn extra middelen nodig. Bovenop hun medische zorgen vallen de maatregelen die bezoek en sociaal contact verbieden hen zwaar. Door beeldbellen, ondersteunende apps of extra attenties aan te bieden, hopen we hen op een zo menselijk mogelijke manier doorheen deze periode te loodsen.

Wil jij iets terug doen voor onze helden van vandaag? Elke gift is welkom om de patiëntenbeleving en de ondersteuning van onze collega’s te optimaliseren. Steunen kan via het rekeningnummer BE06 4427 5860 7122 op naam van AZ Sint-Vincentius Deinze met de vermelding ‘Corona’. Zo kunnen we onze patiënten met de kwaliteitsvolle zorg blijven omringen die ze van ons gewoon zijn.

Nuttige links

Alle actuele informatie & antwoorden op veelgestelde vragen vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

Rond het coronavirus circuleert heel wat fake news. Via de website van Gezondheid en Wetenschap wordt dit ontkracht.

Tips om de kans op besmetting te voorkomen

Tips om de kans op besmetting te voorkomen