Coronavirus COVID-19: info en actiepunten

Ons ziekenhuis neemt de nodige maatregelen om kwaliteitsvolle zorg te garanderen voor wie daar nood aan heeft. Je vindt hier alle afspraken voor patiënten en bezoekers op een rij. Het is belangrijk dat iedereen deze strikt naleeft.

Bescherm jezelf en elkaar: afspraken

De ziekenhuizen ontvangen van de overheid en de wetenschappelijke onderzoeksinstelling Sciensano zeer concrete richtlijnen. We volgen deze nauwgezet. Alle nodige voorzorgen worden getroffen, zodat ons ziekenhuis steeds een veilige plaats is voor onze patiënten. Scrol verder naar beneden voor specifieke richtlijnen voor patiënten en bezoekers.

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Kom op tijd: meld je tien minuten voor je afspraak aan

Om het aantal mensen in de wachtzalen te beperken, vragen we om je slechts 10 minuten voor je afspraak aan te melden in ons ziekenhuis. Indien je toch even moet wachten: houd voldoende afstand. In de polikliniek wordt aangeduid op welke stoelen je wel/niet kan gaan zitten.

Iedereen die het ziekenhuis betreedt, draagt een masker

Bovenop de overheidsmaatregelen vragen we dat iedereen in ons ziekenhuis steeds en overal een mond-neusmasker draagt dat beantwoordt aan de geldende normen in ons ziekenhuis. Doel is de veiligheid in ons ziekenhuis maximaal te garanderen voor onze patiënten.

Breng zelf een (stoffen) mond-neusmasker mee naar het ziekenhuis indien mogelijk. Dankzij de stijgende kwaliteit van zelfgemaakte maskers zijn stoffen mond-neusmaskers voortaan ook toegestaan bij een consultatie of bezoek in ons ziekenhuis. Opgelet: maskers met ventiel, maskers die vuil/nat zijn of van twijfelachtige kwaliteit zijn wel nog steeds verboden. Patiënten die gehospitaliseerd worden krijgen een masker op de kamer.

Als je zelf geen masker hebt, krijg je er een bij het betreden van het ziekenhuis. Je mag het masker na je bezoek aan het ziekenhuis houden voor later gebruik.

Gebruik je masker op een goede manier:

 1. Ontsmet je handen grondig voor je het mond-neusmasker opzet.
 2. Bedek mond en neus volledig met het masker. Zorg dat het masker overal nauw aansluit op je gezicht.
 3. Raak het masker nooit aan terwijl je het draagt. Als dat toch gebeurt, ontsmet dan onmiddellijk je handen.
 4. Vervang het masker als het nat of zichtbaar bevuild is.
 5. Neem het masker bij het afzetten enkel vast aan de elastieken (nooit aan de voorzijde) en gooi het onmiddellijk in een afgesloten vuilbak.
 6. Ontsmet je handen grondig nadat je het masker verwijderd hebt.

Temperatuur wordt genomen aan de ingang van het ziekenhuis

Je temperatuur wordt gemeten met een automatische temperatuurscanner. Bij verhoging wordt contact opgenomen met de arts.

Eigen handschoenen aanhouden in het ziekenhuis is niet toegestaan

Handschoenen geven een vals gevoel van veiligheid: een correcte handhygiëne is veel doeltreffender. Bij het betreden van het ziekenhuis vragen we dan ook om eventuele handschoenen uit te doen en de handen te ontsmetten. Het is niet toegestaan om deze handschoenen opnieuw aan te trekken binnen de muren van het ziekenhuis.

Pas een correcte handhygiëne toe

Ontsmet je handen bij aankomst en bij vertrek met ontsmettingsalcohol. Raak je gezicht niet aan.

Patiënten: nieuwe maatregelen

Consultaties: afspraken en begeleiding

Begeleiding

Per patiënt is max. 1 begeleider toegestaan. Ook op spoed kan er één begeleider mee (tenzij vermoeden van COVID-19).

Opgelet: om de nodige afstand (1,5 m) te kunnen bewaren, is tijdens consultaties bij dr. Saerens (stomatologie) en dr. Van de Steene (neus-, keel- en oorziekten) begeleiding enkel toegestaan indien noodzakelijk.

Afspraken

Kom niet naar het ziekenhuis, maar neem eerst telefonisch contact op met (het secretariaat van) je arts:

 • als je je niet lekker voelt;
 • als je in quarantaine vertoeft;
 • in de 14 dagen na een vakantie in een rode of oranje zone.

Lees ook de algemene afspraken hierboven om jezelf en elkaar zo goed mogelijk te beschermen.

Ingrepen: afspraken en begeleiding

Het ziekenhuis belt je twee werkdagen voor je ingreep op om te laten weten of deze kan doorgaan. Heb je vragen of bezorgdheden? Neem contact op met (het secretariaat van) je arts.

Begeleiding

Komt er een begeleider mee? De volgende richtlijnen gelden:

 • In het chirurgisch en oncologisch dagziekenhuis is max. één begeleider toegestaan.
 • Opnames van één of meer nachten: één begeleider mag de patiënt afzetten en ophalen op de kamer.

Afspraken

Kom niet naar het ziekenhuis, maar neem eerst telefonisch contact op met (het secretariaat van) je arts:

 • als je je niet lekker voelt;
 • als je in quarantaine vertoeft;
 • in de 14 dagen na een vakantie in een rode of oranje zone.

Lees ook de algemene afspraken hierboven om jezelf en elkaar zo goed mogelijk te beschermen. Ben je in ons ziekenhuis opgenomen en krijg je bezoek? Draag dan steeds een mond-neusmasker en houd voldoende afstand (meer dan 1,5 meter). Doe dat ook als een arts of medewerker bij je op de kamer komt.

Laten testen na terugkeer uit een oranje of rode zone

 • Neem contact op met je huisarts.
 • De huisarts maakt voor jou een afspraak voor een test in de huisartsenwachtpost.
 • Ga op het afgesproken moment naar de huisartsenwachtpost (Peter Benoitlaan 30, Deinze). Draag je mondmaker, hanteer een correcte handhygiëne en bewaar de nodige afstand.

Meer informatie vind je op de website van FOD Buitenlandse Zaken.

Dringend medische hulp nodig? Wend je tot onze spoedgevallendienst.

Bezoekers: nieuwe maatregelen

Algemene regeling: patiënten mogen vanaf 8 juni max. 2 bezoekers per dag ontvangen en dit onder strikte voorwaarden.

Strikte voorwaarden

 • Kom niet op bezoek: als je je niet lekker voelt, als je in quarantaine vertoeft; in de 14 dagen na een vakantie in een rode of oranje zone.
 • Houd je bezoek kort en blijf op de kamer.
 • Draag steeds een mond-neusmasker. Dat doe je altijd en overal in ons ziekenhuis, ook bij de patiënt op de kamer. Heb je er zelf geen? Dan krijg je een bij het binnenkomen in ons ziekenhuis. De patiënt die bezoek ontvangt, draagt ook steeds een mond-neusmasker.
 • Houd steeds voldoende afstand (meer dan 1,5 meter) en vermijd contact met de patiënt.
 • Was je handen voor en na het bezoek met water en zeep of met een ontsmettende handgel. Beperk handcontact met materialen in de kamer.

Uitzonderingen op de bezoekregel

 1. Materniteit: gezin van de bevallen mama (partner + kinderen) kan samen op bezoek komen. Daarnaast zijn ook nog twee personen welkom op een ander moment (bv. oma en opa).
 2. Onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase: maximum drie personen op hetzelfde moment, enkel familie in de eerste lijn (incl. kinderen).
 3. Geen bezoek voor COVID-19 patiënten, tenzij kritiek ziek.

Opgelet:

 • Heb je last van verkoudheid, hoest, koorts of ademhalingsmoeilijkheden? Blijf dan thuis.
 • Het restaurant is op weekdagen toegankelijk van 9 tot 11.30 en van 13.30 tot 18 uur. In het weekend is dat van 10.30 tot 18 uur.

Zelftest COVID-19

Vermoed je dat je besmet bent met het coronavirus? Doe de zelftest alvorens contact op te nemen. Met behulp van 10 eenvoudige vragen bepalen we of een arts contacteren in jouw geval nodig is of niet. Zo proberen we onze spoedafdeling en de huisartsen niet onnodig te belasten.

Deze test is enkel voor het opsporen van een corona-infectie. Andere potentiële ernstige ziektetoestanden worden met deze test niet ingeschat of gediagnosticeerd.

Opgelet: de test werkt niet in Internet Explorer.

Veelgestelde vragen

Algemene informatie

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Waar kan ik mijn naaste ophalen wanneer die terug naar huis mag na een opname?

De patiënt mag afgehaald worden op de afdeling.

Wanneer kan ik linnengoed voor een opgenomen patiënt brengen of ophalen?

1. Voor de gewone verpleegafdelingen kan je het wasgoed bij de patiënt ophalen/brengen tijdens het bezoekmoment.

2. Voor de COVID-afdelingen meld je je aan aan de hoofdingang van het ziekenhuis. Een medewerker helpt je verder. Er is steeds iemand aanwezig op weekdagen van 8 tot 21 uur en in het weekend van 8 tot 20 uur.

 • Was je linnen op een volledig programma van minimaal 60°.
 • Droog je wasgoed indien mogelijk in de droogmachine.

Kan ik jullie helpen met materiaal?

De vraag betreft momenteel chirurgische mond-neusmaskers en FFP2/FFP3-maskers, en face shields. Het is ook zinvol om zelf aan de slag te gaan en eigen mondmaskers te maken. We raden daarvoor het patroon aan dat door FOD Volksgezondheid werd goedgekeurd.

Gaat mijn rondleiding, infosessie ... nog door?

Om het voorkomen en de verspreiding van het virus tegen te gaan, is er beslist om alle groepsbijeenkomsten in ons ziekenhuis tot eind april te annuleren.

Het gaat daarbij om:

 • rondleidingen en groepsbezoeken
 • interne en externe opleidingen
 • infomomenten voor patiënten (bv. Mama Café).

Medische informatie

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Wat zijn typische symptomen van het coronavirus COVID-19?

Neem telefonisch contact op met je (huis)arts als je onderstaande klachten van Covid-19 vertoont:

 • minstens één van de hoofdsymptomen: hoesten, kortademigheid/ademnood, pijn op je borstkas, plots reuk- en/of smaakverlies
 • minstens twee van volgende symptomen : koorts, vermoeidheid, spierpijn, ontstoken neusslijmvlies, keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, vallen zonder gekende oorzaak
 • verergering van chronische respiratoire symptomen (bv. astma).

Waar en wanneer kan ik me laten testen op COVID-19?

Iedereen met COVID-19 symptomen (zie bovenstaand item) kan getest worden.

Op werkdagen:

Heb je symptomen, blijf dan thuis (ook bij lichte symptomen) en contacteer je huisarts. Als de huisarts vermoedt dat je COVID-19 hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren. Je blijft thuis in quarantaine in afwachting van je testresultaten.

In het weekend of op feestdagen:

Bel naar het wachtnummer 1733. Via je postcode word je doorverbonden met de dichtstbijzijnde wachtpost. Mensen die ziektesymptomen hebben, worden telefonisch getrieerd en krijgen een afspraak in een wachtpost of het triagecentrum.

Aandachtspunten:

 • Mensen die in contact kwamen met besmette patiënten maar geen klachten hebben, moeten in quarantaine gaan en de eerstvolgende werkdag contact opnemen met de huisarts.
 • Mensen die een test willen omdat ze op reis vertrekken, kunnen dit enkel doen bij hun huisarts. Ook wie terugkomt van reis en getest wil worden, neemt contact op met de huisarts.
 • De wachtdiensten kunnen geen testresultaten raadplegen en doorgeven aan de patiënt. Contacteer hiervoor je vaste huisarts of raadpleeg de website Cozo.
 • Zonder afspraak kan je de wachtpost niet binnen. Maak altijd een afspraak via 1733.

Meer info over testen op Covid-19 vind je via de site van het FOD Volksgezondheid en Sciensano.

Ik ben oncopatiënt, wat moet ik doen?

Het zorgteam oncologie heeft de antwoorden op de meest gestelde vragen van oncologische patiënten gebundeld.

Heb je toch nog vragen? Neem contact op met het oncologisch zorgteam.

Ik ben zwanger of ga bevallen, wat zijn de richtlijnen?

Welke controles gaan door? Kan mijn partner blijven slapen?

Onze gynaecologen geven je een antwoord op de meest gestelde vragen.

Ik heb de ziekte van Crohn, welk advies hebben jullie voor mij?

De polikliniek gastro-enterologie ontvangt veel vragen van patiënten met Ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa, die ontstekingsremmende medicatie gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand. Het voorkomen van een besmetting is daarom de eerste prioriteit.

Ik heb een auto-immuunziekte: moet ik me extra zorgen maken?

Als IMID-patiënt ben je gevoeliger. Je hoeft je medicatie echter niet te stoppen.

De algemene richtlijnen zijn:

 • Volg de preventieve maatregelen vanuit de overheid strikt op.
 • Stop/onderbreek je medicatie zeker niet preventief.
 • Bij koorts of symptomen, neem contact op met je huisarts.
 • Indien je je medicatie wenst te stoppen, overleg eerst met je behandelend arts.
 • Er is geen paniek nodig, rustig en positief blijven is de boodschap.

De federale overheid vraagt de gehele Belgische bevolking basishygiënemaatregelen zorgvuldig toe te passen. Deze zijn beschikbaar op de website of via de informatieve telefoonlijn 0800 14689 (8 tot 20 uur).

Voor meer informatie, klik op de bijlage hieronder.

Steun ons ziekenhuis

Ook AZ Sint-Vincentius Deinze stelde alles in het werk om in opvolging van de richtlijnen van de overheid zijn werking tijdelijk over een andere boeg te gooien. De kennis, inzet en flexibiliteit van onze artsen, verpleegkundigen en medewerkers in de strijd tegen Covid-19 is groot en van onschatbare waarde. Het erkentelijk applaus doet hen dan ook deugd en de warme initiatieven werken motiverend.

De hoge werkdruk vraagt het allerbeste van onze zorgverleners en dit nog voor onbepaalde tijd. Daarom willen we hen, waar we kunnen, ontlasten door zowel psychosociale als facilitaire ondersteuning te bieden. Ook voor onze patiënten zijn extra middelen nodig. Bovenop hun medische zorgen vallen de maatregelen die bezoek en sociaal contact verbieden hen zwaar. Door beeldbellen, ondersteunende apps of extra attenties aan te bieden, hopen we hen op een zo menselijk mogelijke manier doorheen deze periode te loodsen.

Wil jij iets terug doen voor onze helden van vandaag? Elke gift is welkom om de patiëntenbeleving en de ondersteuning van onze collega’s te optimaliseren. Steunen kan via onderstaande knop of op het rekeningnummer BE06 4427 5860 7122 op naam van AZ Sint-Vincentius Deinze met de vermelding ‘Corona’. Zo kunnen we onze patiënten met de kwaliteitsvolle zorg blijven omringen die ze van ons gewoon zijn.

Opgelet: de link werkt enkel in Chrome, Internet Edge en Firefox - niet in oudere versie van Internet Explorer.

Alle actuele informatie & antwoorden op veelgestelde vragen vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

Rond het coronavirus circuleert heel wat fake news. Via de website van Gezondheid en Wetenschap wordt dit ontkracht.

Tips om de kans op besmetting te voorkomen